Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2023-05-26 10:24:32

Asya borsalarında karışık seyir sürdü

‘’Yurtiçi Piyasalarda Son Durum’’

Şirket Haberleri

KONTR: Daha önceki KAP açıklamalarımızda; Bağlı ortaklığımız Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'ne T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere Tedarik Lisansı verildiği ve İstanbul Silivri'de kurulacak olan Lityum-İyon Müstakil Enerji Depolama Tesisi, 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacağını belirtmiştik. 19 Kasım'da Resmî Gazete 'de yayınlanan mevzuat değişiklikleri ile Depolamalı Üretim Lisansı alma hakkı doğmuş idi. Bu hak kapsamında 250 MW Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve 1000 MWh Elektrik Depolama Tesisi (EDT) Ön lisansı alabilmek için yapılan başvurumuz EPDK tarafından uygun bulunmuş olup ÖN/11862-16/05516 sayılı ve 18.05.2023 tarihli Ön lisans verilmiştir. 

KCAER: 15.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsatının şirketimize devrinin gerçekleştiğini iletmiştik. 25.05.2023 tarih 15 nolu Yönetim Kurulu kararımıza göre ruhsat sahamızda birinci faz olarak 24 MW'lık jeotermal enerji santral yatırımı için fizibite çalışması yapma kararı alınmıştır.

BRYAT: Daha önce 22.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere, Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş. ve Borusan Holding A.Ş.'nin Borusan Araç Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nde sahip olduğu payların %100'ünün Borusan Otomotiv Grubu'na dahil şirketlerden biri olan Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi ("İşlem") amacıyla Borusan Holding A.Ş. ile GIWA Holding GmbH & Co. KGaA arasında 08 Şubat 2023 tarihinde bir niyet anlaşması (Memorandum of Understanding) imzalanmıştır. Bunu takiben, söz konusu İşlem'e ilişkin olarak Rekabet Kurulu'nun 05.05.2023 tarihli toplantısında gerekli iznin verildiği 09.05.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştu. Şirketimiz, Borusan Araç Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.'nin paylarının değerinin Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğlerine ve diğer düzenlemelerine uygun olarak tespit edilmesi için PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'yi yetkilendirmiştir. Şirketimiz tarafından devredilecek paylara ilişkin işlem fiyatının belirlenmesi için 22.03.2023 tarihli değerleme raporu ("Değerleme Raporu") hazırlanmış olup raporun özet kısmı işbu duyurunun ekinde sunulmuştur. İşlem'i gerçekleştirmek amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2023 tarihli ve 14 sayılı kararı uyarınca Borusan Holding Anonim Şirketi, Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi ve Şirketimiz ile Borusan Oto Servis ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 25.05.2023 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Şirketimizin Borusan Araç Pazarlama Ticaret Limited Şirketi nezdinde sahip olduğu 1.651.100,00 Türk Lirası tutarında sermayeyi temsil eden beheri 25 TL nominal değerde 66.044 adet pay, Borusan Oto Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 541.500,00 USD bedel ile devredilmiş ve söz konusu paylar karşılığında 10.748.775 TL ödeme alınmıştır. Böylece, İşlem'e konu pay satışı 25.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş ve "Kapanış" işlemleri aynı gün içinde tamamlanmıştır.

MAVI: Şirketimiz Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar ("Opsiyona Tabi Hisse Sahipleri") arasında 30 Nisan 2017 tarihinde imzalanmış ve temel esasları Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin 21.7 numaralı bölümünde kamuya açıklanmış olan ve 20 Mayıs 2020 tarihli Süre Uzatımına İlişkin Ek Protokol ile 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle uzatılan,  bağlı ortaklığımız Eflatun Giyim Yatırım Ticaret Anonim Şirketi ("Eflatun")'nin sermayesinin %49'una tekabül eden payların ("Opsiyona Tabi Hisseler") Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin opsiyon hakkını düzenleyen Hisse Alım Opsiyonu Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") belirtilen hisse alım opsiyonu kullanım süresi opsiyonun vade tarihi olan 1 Şubat 2024'den itibaren geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süreyle Ek Protokol ile uzatılmıştır. Ek Protokol ile aynı zamanda, Sözleşme'de yer alan ve "hisse alım opsiyonunun sadece yılda bir kez Opsiyona Tabi Hisseler'in tamamı için kullanılabileceğini" belirten düzenleme; "hisse alım opsiyonunun sadece yılda bir kez ve Opsiyona Tabi Hisseler'in tamamı için kullanabileceği gibi, sadece yılda bir kez ve Opsiyona Tabi Hisse Sahiplerinin birbirlerinden bağımsız olarak sahip oldukları Opsiyona Tabi Hisseler'in en az %50'si olmak kaydıyla, farklı oranlardaki hisseler için de kullanılabileceği" şeklinde değişiklik yapılmıştır.

ASELS: ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 9.456.866 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. 

Pay Alım ve Satım Haberleri

BIMAS: 25.05.2023 tarihinde, BİMAŞ - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak; 1 Adet Hisse; 134,10 TL fiyattan; 30.000 TL nominal tutarlı; 30.000 adet hisse alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİMAŞ - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım; 25.05.2023 tarihi itibariyle % 0,0659 olmuştur

VESTL: 24.05.2023 tarihinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 36,24 TL fiyatından toplam 1.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 24.05.2023 tarihi itibarıyla %58,72’ye gerilemiştir

ZOREN: 24.05.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,35 TL fiyatından 5.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 24.05.2023 tarihi itibarıyla %40,11’e gerilemiştir.

KOZAL: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 28.04.2023 tarihli kararı ile pay alım miktarı artırılan, pay alım satım işlemleri kapsamında; 24.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğumuz, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve  Üretim A.Ş. paylarında, 23,86 – 23,94 TL fiyat  aralığından (ağırlıklı ortalama 23,9330 TL)  47.752 TL nominal  tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.  Bu işlem ile birlikte İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve  Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.05.2023 tarihi itibariyle %1,9054 olmuştur.

KOZAL: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 28.04.2023 tarihli kararı ile pay alım miktarı artırılan, pay alım satım işlemleri kapsamında; 24.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğumuz, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında, 39,96 – 40,06 TL fiyat  aralığından (ağırlıklı ortalama 39,9643 TL) 250.000 TL nominal  tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.05.2023 tarihi itibariyle %1,9459 olmuştur.

EKGYO: 25.05.2023 tarihinde 6,21 – 6,30 TL fiyat aralığından (6,27 TL ortalama fiyat)4.400.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 186.050.291 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %4,9 seviyesine ulaşmıştır.

EREGL: 25 Mayıs 2023 tarihinde 30,72 TL - 31,10 TL fiyat aralığından (ortalama 30,86 TL) 810.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 24.994.492 TL'dir. Bu işlemlerle birlikte, 25.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 16.405.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,469'a ulaşmıştır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD: Yönetim Kurulumuzun 05.05.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 24.05.2023 tarihinde; pay başına 16,12 – 16,44 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 16,3831 TL) toplam 200.000 TL nominal tutarlı A grubu (KRDMA) payları, 15,87 – 16,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 15,9683 TL) toplam 300.000 TL nominal tutarlı D grubu (KRDMD) payları geri alınmıştır.

AKFGY: Yönetim Kurulumuzun 24.04.2023 tarihli kararı kapsamında; bugüne kadar toplam 17.000.000 adet pay geri alınmış olup sermayeye oranı %1,31'dir.

TURSG: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile yenilenen pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 25.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,90 TL fiyattan toplam 2.397 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,75'e ulaşmıştır.

THYAO: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 25.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 133,10 TL – 134,80 TL (ağırlıklı ortalama 133,74 TL) fiyat aralığından toplam 299.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.485.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,325058'dir.

“Yurt dışı piyasalarda son durum”

“Asya borsalarında karışık seyir sürdü”

ABD’de Nvidia bilançosu sonrası teknoloji hisseleri liderliğindeki yükseliş ardından endeks vadelileri Asya seansında negatif seyretti. Asya’da ise karışık bir seyir takip edildi. Japon Nikkei endeksi 0,7% civarında yükselirken, Şangay endeksi 0,15% civarında kayıp yaşadı. Hong Kong endeksi ise tatil nedeniyle bugün işleme kapalıydı.

Nvidia’nın Çarşamba günü açıkladığı bilanço ardından özellikle çip üreticileri ve talebin artışından olumlu etkilenecek yazılım – donanım şirketleri liderliğindeki yükseliş eğilimi ivme kazanmış, bu Asya piyasalarını da etkilemişti.

Bir taraftan da ABD’nin temerrüde düşme ihtimali tartılıyor. Borçlanma tavanı konusundaki görüşmelerde ilerleme kat edildiği belirtilse de, henüz sonuca varılamaması ve zamanın daralması piyasaların risk iştahını olumsuz yönde etkiliyor.

Bir taraftan da bazı Fed yetkililerinin açıklamaları ve FOMC toplantı tutanakları sonrası yönünü yukarı çeviren faiz ihtimalleri takip ediliyor. Dün, tahvil piyasalarında Haziran toplantısında 25 baz puan faiz artırılabileceği ihtimali 36%’ya kadar tırmandı.

Hareketli varlıklardan olan petrolde ise Rusya’nın açıklamaları ve ABD’nin temerrüt riski etki gösteriyor. Artan stoklara rağmen, Rusya’nın OPEC’in yılın ikinci yarısı için üretim kesintisi planlamadığını belirtmesi fiyatların baskılanmasında etkili oldu. Dün de Almanya’nın teknik olarak resesyona girdiğini gösteren veri bu tabloyu desteklemişti.

ABD

-Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi

Kapsamlı ölçümüyle Fed’in takip etmekte olduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, çekirdek PCE verisi Mart ayında 4,7%’den 4,6%’e ulaşmış, böylece Aralık 2022’den bu yana en düşük seviyesine ulaşmıştı. Piyasa beklentisinin hafif üzerinde gelen veri her ne kadar faizin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini ortaya çıkarsa da, ana senaryoyu değiştirmemişti. Piyasa beklentisi çekirdek PCE’nin 4,6% bölgesine yakın seyredeceği yönünde.

Performans Tablosu

Kaynak: GCM Yatırım

Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 haberajans24.com Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.